تابلو اعلانات

  تشکیل کلاس مهندس آقااحمدی درس کارگاه کامپیوترتشکیل کلاس مهندس آقااحمدی درس کارگاه کامپیوتر...


مشاهده جزئیات
۱۳۹۲ پانزدهم فروردين


  قابل توجه کلیه دانشجویان ،اساتید و همکاران محترمشرکت در جشنواره قرانی دانشگاه جامع...


مشاهده جزئیات
۱۳۹۱ بيست و هفتم اسفند


  قابل توجه کليه دانشجويانزمان شروع کلاسها در سال92...


مشاهده جزئیات
۱۳۹۱ بيست و چهارم اسفند


  فابل توجه کليه دانشجويان*درياف فرم کارآموزي*...


مشاهده جزئیات
۱۳۹۱ بيست و سوم آذر


  قابل توجه کليه دانشجوياني که همه واحدهاي درسي خودرا گذرانده اندتکميل مدارک جهت فارغ التحصيلي*...


مشاهده جزئیات
۱۳۹۱ سي آبان


  قابل توجه دانشجويان کارشناسيدرس جمعيت و تنظيم خانواده...


مشاهده جزئیات
۱۳۹۱ چهارم خرداد


  قابل توجه کليه دانشجويانتکميل مدارک...


مشاهده جزئیات
۱۳۹۱ هفتم ارديبهشت